Modul Binaların Texniki Xüsusiyyətləri

Modul Binaların Texniki Xüsusiyyətləri
PREFABRİK BİNALARIN TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
TEXNİKİ MƏLUMAT
ZƏLZƏLƏ ŞƏRAİTİ (1ci dərəcəli zələzələ zonası) effektli yer sürətləndirici əmsalı: A0=0,4
İQLİM ŞƏRAİTİ Məhsul 3cü iqlim zonasına əsasən hazırlanır
QARIN AĞIRLIQ DƏYƏRİ 75 Kg/m2
KÜLƏYİN SÜRƏT DƏYƏRİ 80 km/h (Yerə sabit olmalıdır)
XARİCİ DİVAR İZOLYASİYASI ƏMSALI K: 0.45 Kcal/m²hC ( K: 0,53 W/m² K )
DAXİLİ DİVAR İZOLYASİYASI ƏMSALI K: 0.44 Kcal/m²hC ( K: 0,51 W/m² K )
YÜNGÜL METAL MADDƏ Erdemir 1311 ,(ST-37 ) Normativ DIN EN 10147-00, sinklə örtülmüş galvanizli polad tərkibi istifadə edilir.
SEMENT LÖVHƏ Sıxlıq: ~ 1300 kq / m³ alov gecikdirici (B1-dən DIN-ə 4102 Hissə 1)İstilik keçiricilik əmsalı (λ10 ˚ C quru)
EPS (Genişlənmiş Penopolistirol) TS EN 13163
ŞASSİ YÜKLƏMƏ TUTUMU 200 kq/m² (iki mərtəbəli binalar) (T.S 498 e-yə görə hesablanmış.)
DAM İZOLYASİYASI ƏMSALI K: 0.39 Kcal/m²hC ( K: 0,43 W/m² K )
DAXİLİ VƏ XARİCİ LÖVHƏLƏR
Xarici və daxili lövhələr 8X1250X2500 mm ikitərəfli sement lövhədən emal edilir. 84 mm 12 sıxlıqlı sərt penopolistirol sement lövhələr arasında izolyasiya üçün istifadə edilir. Xarici lövhənin qalınlığı 10 sm, daxili lövhələr 6 sm, lövhənin hündürlüyü 250 sm-dir. Tam lövhə, pəncərə lövhəsi, qapı lövhəsi, keçid lövhəsi arasındakı Prefabrik evlərdən olan ən ağır divar lövhəsi (125x250 sm xarici qapı lövhəsi) 114 kq-dır.
LÖVHƏ QOVŞAĞI
Birləşdirici elementlər kimi xüsusi bağlantı sistemi vasitəsi ilə əyilmiş və birləşdirilmiş U və H galvanizli polad profilləri istifadə edilir. Əyilmiş kənarlara görə sərt lehimləmə nəticəsində pas yaranmayacaq.
DAŞIYICI KONSTRUKSİYALAR
Dam bandajları, dirəkləri və sütunları xüsusi formalı galvanizli polad profillərdən hazırlanır. Hər bina boyunca 1250 mm-lik xüsusi formalı polad bandajlar yerləşdirilir və bandajın üstündə xüsusi formalı galvanizli polad dirək quraşdırılır. Boltlar və qaykalar binalar bir neçə dəfə yenidən qurula bilsin deyə qurulmada istifadə edilir. İstehsalat müasir istehsal təsislərimizdə qüsursuz və qalın birləşmə sistemi ilə aparılır.
ASMA KONSTRUKSİYA
Asma konstruksiya daşıyıcı çərçivələri xüsusi formalı galvanizli polad profillərdən hazırlanır. Asma döşəmə 16 mm-lik sement lövhə (sementlə bağlanmış lövhə hissəciyi) ilə örtülür. Aşağı mərtəbədə 80 mm qalınlığında (14 kq/m³) şüşə yunu təbəqəsi olan asma tavan səs və istilik izolyasiyası üçün yerləşdirilib. Asma yükü 200 kq/m²-dir;
DAM
DAM SİSTEMİ Üçbucaq dam və qatranlanmış dam sistemlərinin dəyəri 30 %-dir.
DAM ÖRTÜYÜ VƏ İZOLYASİYASI Metal dirək üzərində dam örtüyü kimi boyalı əyri polad təbəqə yerləşdirilir. İstəyə bağlı olaraq kirəmit modeli olan boyalı əyri təbəqələr tətbiq oluna bilər. Üçbucaq damlı son örtük PVC taxta panelidir. Çıxıntılar 20 sm-dir. Galvanizli geniş polad təbəqəsi şəklində çıxışlı tellər istifadə edilir. Dam üçün xüsusi formalı galvanizli polad təbəqə diaqonal formada istifadə edilməkdədir. Quraşdırılmış ləvazimatlar ilə PVC kvadrat formalı yağış dalğası və yağış suyunu yuxarıdan aşağıya daşıyan silindrik borular istifadə edilir. Yağış dalğası və onun ləvazimatları istəyə uyğun olaraq, polad təbəqədən hazırlana bilər.
TAVAN
Tavan örtüyü üçün 12 mm-lik gips lövhəsi istifadə edilir. Asma tavanın gips lövhəsinin üzərində gips izolyasiyası üçün 80 mm-lik şüşə yunu qoyulur. Birləşdirilən dam şassisinin aşağısında galvanizli poladdan hazırlanmış omeqa profilləri bərkidilir. Əyri formasına görə polad təbəqənin kənarları üzərində sərt lehimləmə nəticəsində pas yaranmayacaq. PVC örtüyü tavan omeqa profilləri üzərinə estetik görünüş vermək üçün istifadə edilir. Elementləri birləşdirən gips lövhələr elektrostatik boyalı alüminium maddədən hazırlanır. Nəm yerlər üçün sement lövhə tavan örtüyü kimi istifadə edilir.
QAPI
XARİCİ QAPI Metal çərçivəli 90x200 sm-lik polad qapı. Xarici qapılar üçün xüsusi silindrik, birinci sinif, TSE sertifikatlı qıfıllar istifadə edilir.
DAXİLİ QAPI Daxili qapılar: 80x200 ölçülü, galvanizli polad çərçivə, ağtəhər taxta Amerika qapısı. Həmçinin, alüminium və PVC qapılar istəyə bağlıdır. TSE sertifikatlı divar qıfılları istifadə edilir.
PƏNCƏRƏLƏR
PƏNCƏRƏ 120X100, 120x160 sm və 60x40 sm-lik (keçid pəncərəsi) PVC əsaslı materiallar və TSE sertifikatlı və həmçinin, 60 sıra. (İstəyə bağlı olaraq, çərçivələr pəncərələr və keçidlər ətrafında tətbiq edilə bilən sement lövhələrdən hazırlanır).
İKİQAT ŞÜŞƏLƏMƏ Pəncərələr üçün bütün şüşə 4 + 16 + 4 ikiqat şüşəli və keçid üçün dondurulmuş şüşə istifadə edilir.
Sifariş verildikdə bütün qapı və pəncərələrin ölçüləri qeyd edilməlidir.
PİLLƏKANLAR
Rulon formalı maşınlar vasitəsilə xüsusi şəkildə galvanizli polad profillərdən istehsal edilir. Pilləkanlar qüsursuz vint sistemindən istifadə etməklə quraşdırılır. Pillələr taxta ilə örtülür və riserlər açıqdır. Tutacaqlar dekorativ ferforjedən hazırlanır. Metal hissələr elektrostatik boya ilə rənglənir. İstəyə bağlı olaraq, pilləkanlar tamamilə ağacdan istehsal edilə bilər.
BOYAMALAR
XARİCİ BOYAMA Xarici metal hissələri ikiqat təbəqə örtüyü və ikiqat təbəqəli sintetik yağlı boya ilə rənglənir. Xarici sement lövhələr, panellər, səthlər akril boya ilə boyanır. Xarici divar üçün mastika birləşmə sahələrində tətbiq edilir. TSE sertifikatlı boyama məhsulları binalarımızda istifadə edilir.
DAXİLİ BOYAMA Daxili sement lövhə səthləri və tavan gips lövhələri plastik boya ilə rənglənir. TSE sertifikatlı boyama məhsulları binalarımızda istifadə edilir.
DİGƏR Galvanizli soyuq quruluşlu bandajlar, dirək və panel çərçivələri qüsursuz texnologiya vasitələri ilə istehsal edilmədiyinə görə örtülmür.
ELEKTRİK QURĞU
QURĞULAR Elektrik quraşdırma suvaq üzərinə TSE sertifikatlı kabellər istifadə etməklə tətbiq edilir.
KABELLƏR Quraşdırma suvaq üzərində tətbiq edilir və qızadılaraq istənilən yerdə quraşdırıla bilər.
FİTİLLƏR TSE sertifikatlı fitillər istifadə edilir.
İŞIQLANDIRMA ARMATURLARI TSE sertifikatlı materiallar istifadə edilir.
KEÇİD& ŞTEPSEL TSE sertifikatlı keçid və ştepsellər istifadə edilir.
XARİCİ ƏLAQƏ Elektrik sayğac, yer çubuqları və açıq bağlantılara görə müştəri məsuliyyət daşıyır.
SANİTARİYA QURĞUSU
QURAŞDIRMA Quraşdırma suvaq üzərində tətbiq edilir və qızadılaraq istənilən yerdə quraşdırıla bilər.
SANİTARİYA MƏHSULU TSE sertifikatlı materiallar istifadə edilir.
KRAN VƏ DUŞ AVADANLIĞI TSE sertifikatlı materiallar istifadə edilir.
BORULAR Təmiz su boruları PPRC-dən və tullantı su boruları PVC-dən hazırlanır və bütün materiallar TSE sertifikatlıdır.
XARİCİ ƏLAQƏLƏR Su sayğacı və xarici əlaqələr müştərinin məsuliyyətidir.
BÜNÖVRƏ VƏ BETON
Beton lövhə (bünövrə) Karmod tərəfindən təmin edilmiş konkret plana (əsas ölçülər) görə edilməlidir. Beton lövhə və torpaq araşdırması müştərinin məsuliyyətindədir. Bina yerə lövbərlər və polad şponkalar ilə sabitlənir. Bərkidilmiş sal və ya polad məftil bünövrəsi hazırlanmalıdır. Müştəri bütün qazıntı əməliyyatlarına görə məsuliyyət daşıyır.
Karmod Prefabrik Tikinti Texnologiyaları texniki şərtlərdə dəyişiklik etmək hüququna malikdir.
 

WhatsApp

Əlaqə

E-mail