Modul Kabinin Texniki Xüsusiyyətləri

Modul Kabinin Texniki Xüsusiyyətləri

KABİN TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
ZƏLZƏLƏ ŞƏRAİTİ 1ci dərəcə
İQLİM ŞƏRAİTİ 3cü iqlim zonasına uyğun
QAR YÜKÜ 80 Kg/m²
KÜLƏK SÜRƏTİ 80 Km/Hour (Kabin yerə sabitlənməlidir)
METAL HİSSƏLƏRİ ST 37 galvanizli metal
SEMENT LÖVHƏ TS EN 634-2 Sement Lövhə - Yanğın reaksiya sinfi“B”
İZOLYASİYA TS EN 13165 – Penopoliuretan-Yanğın reaksiya sinfi“B”
ŞASSİ YÜKLƏMƏ TUTUMU 200 Kg/m²
BAZA
SYSTEM Xüsusi formalı polad tikinti və tək dəstəkli galvanizli profil hissələri üzərində tətbiq olunur. Kabin yerləşdiyi sahə düz olmalıdır.
DÖŞƏMƏ ÖRTÜYÜ 2.5 mm qalınlığında PVC Mineflo kabinin əsas örtüyü olub, 16 mm qalınlığı olan qoxusuz və odadavamlı sement lövhəsinin üzərində döşəmə örtüyü kimi istifadə edilir.
XARİCİ DİVAR
QƏLİB SİSTEMİ Xüsusi formalı polad tikinti və alüminium qəliblər. Kabin bunların bir növü olan avtomatlaşdırılmış istehsal texnologiyası üzərindən qəliblərin içərisinə sıxışdırılaraq Poliefir sandviç panelindən hazırlanır. həlledici qaz gelkot sandviç paneldən 50ºC temperaturda çıxarılır’C.
KABİN İSTEHSAL SİSTEMİ 50 dərəcəlik soba içində emal edilən ikili divar poliuretan sandviç paneli kimi poliefir materialı ilə gücləndirilmiş şüşə lifindən istehsal edilib. Xüsusi formalı modul panelləri boltla bərkitdikdən sonra kabini sudan, qardan, tozdan, həşəratlardan və bakteriyadan qoruyan antibakterial neytral silikon əlavə edilir. Bundan əlavə, bu, kabinə gigiyenik və uzunmüddətli quruluş verir.
XARİCİ SƏTH ÖRTÜYÜ Ultrabənövşəyi radiasiyaya davamlı, poliefir əsaslı, ağtəhər rəngli, izoftalik akril əsaslı xüsusi gelkot istifadə edilir, hansı ki, kabinə yuyulan, antikorozif və paslanmaz xüsusiyyətlər verir.
DAXİLİ SƏTH ÖRTÜYÜ Ultrabənövşəyi radiasiyaya davamlı, poliefir əsaslı, ağtəhər rəngli, izoftalik akril əsaslı xüsusi gelkot istifadə edilir, hansı ki, kabinə yuyulan, antikorozif və paslanmaz xüsusiyyətlər verir.
DİVAR İZOLYASİYASI 40 sıxlıqda 35 mm qalınlığı olan penopoliuretan 140 bar İtalyan istehsalı maşın istifadə etməklə inyeksiya edilir.
DAXİLİ DİVAR
SYSTEM Poliefir və inyeksiya edilmiş penopoliuretan ilə gücləndirilmiş GRP Şüşə lifdən hazırlanan xüsusi formalı panellər kimi istehsal edilmişdir.
DAXİLİ SƏTH ÖRTÜYÜ Mürəkkəb panellər gelkot və şüşə lifli dəmir poliefir ilə xüsusi parlaq ağ (florasan) rəngli izoftalik akrildən formalaşır.
DİVAR İZOLYASİYASI 42 məsafəli yeni nəsil qazlı sərt penopoliuretan yüksək baş və səs izolyasiyası təmin edən panellərin içinə yüksək təzyiqli maşın istifadə etməklə 35 mm qalınlığında inyeksiya edilir.
ÜMUMİ XARİCİ DİVAR XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Karmod kabinlərinin panellərinin xarici və daxili səthləri +60 və -50 dərəcə aralığında temperatur üçün davamlı ağtəhər rəngli gelkot materialından emal edilir. Xarici və daxili panellər hava şəraitinə davamlıdır və antikorozif xassələri var. Kabin panelləri yuyulan, paslanmayan, çürüməyən və asan təmizlənəndir.
DAM
DAM SİSTEMİ İkili divar poliuretan sandviç paneli kimi poliefir materialı ilə gücləndirilmiş şüşə lifindən istehsal edilib. Xüsusi formalı modul panelləri boltla bərkitdikdən sonra kabini sudan, qardan, tozdan, həşəratlardan və bakteriyadan qoruyan antibakterial neytral silikon əlavə edilir. Bundan əlavə, bu, kabinə gigiyenik və uzunmüddətli quruluş verir.
ROOF INSULATION 42 məsafəli Penopoliuretan inyeksiya edilir.
DAXİLİ SƏTH ÖRTÜYÜ Ultrabənövşəyi radiasiyaya davamlı, poliefir əsaslı, ağtəhər rəngli, izoftalik akril əsaslı xüsusi gelkot istifadə edilir, hansı ki, kabinə yuyulan, antikorozif və paslanmaz xüsusiyyətlər verir.
XARİCİ SƏTH ÖRTÜYÜ Ultrabənövşəyi radiasiyaya davamlı, poliefir əsaslı, ağtəhər rəngli, izoftalik akril əsaslı xüsusi gelkot istifadə edilir, hansı ki, kabinə yuyulan, antikorozif və paslanmaz xüsusiyyətlər verir.
QAPILAR
XARİCİ QAPI Sürgü qıfılı ilə ağ rəngli PVC qapı. 71,5*184,5 sm və 4 mm qalınlıqda qapı şüşəsi ölçüləri istifadə edilir. Müştərinin bir tələbi olmadığı halda, qapılar ağ rəngdə istehsal edilir.
PƏNCƏRƏLƏR
PƏNCƏRƏ Toz boya ilə örtülmüş ağ rəngli alüminium çərçivədən ibarət. Müştərinin bir tələbi olmadığı halda, çərçivələr ağ rəngdə istehsal edilir.
ŞÜŞƏ 4 mm qalınlığında bərkidilmiş şüşə istifadə edilir. Bu, pəncərə zədələndiyi halda insanları kabində saxlamaq üçündür.
BOYALAR
METAL HİSSƏLƏRİ 150 * 150 ölçüdən 270 * 270 ölçüyə qədər, 1.5 mm qalınlığında galvanizli polad profilləri şassi üçün istifadə edilir. Kabinlər üçün 270*270 ölçüdən yuxarı şassi profillərdən hazırlanır və sürətli astar boyanın bir örtüyü tətbiq olunur.
"ELEKTRİK QURĞU (Künc örtüyü içərisində yığılmış)
KABEL 2000 W 220 Volt elektrik enerjisi üçün 3x2.5 NYM Kabel və işıqlandırma üçün 2x1.5 TSE (Türk Standartları İnstitutu) sertifikatlı, birinci sinif markalı kabel istifadə edilir.
FİTİLLƏR TSE sertifikatlı, birinci sinif markaları 16 Amper fitilləri istifadə edilir.
İŞIQLANDIRMA ARMATURLARI TSE sertifikatlı, birinci sinif markaları istifadə edilir.
ŞTEPSELLƏR VƏ KEÇİDLƏR TSE sertifikatlı, birinci sinif markaları istifadə edilir.
SANİTARİYA SİSTEMİ (səthi quraşdırılıb)
SANİTARİYA MƏHSULU TSE sertifikatlı, birinci sinif markaları istifadə edilir.
TƏMİZ SU BORUSU TSE sertifikatlı, birinci sinif markaları istifadə edilir.
TULLANTI SU BORUSU TSE sertifikatlı, birinci sinif markaları istifadə edilir.
SEÇİMLİ AKSESSUARLAR
Dəzgahlar, stollar, rəflər, çanaqlar, qapayıcılar, sərinkeşlər, daxili bölmələr və ayaqyolu istəyə uyğun olaraq əlavə edilə bilən seçimli aksessuarlardır.
YÜKVURMA
Kranı qaldırmaq qeyri-mümkün olduğu halda, qaldırıcı və ya transpalet ilə daşıma imkanını təmin edən xüsusi şassilər var. Nəqliyyat vasitəsi kabinin yüklənəcəyi sahəyə qədər yaxınlaşmalıdır.
Karmod Prefabrik Tikinti Texnologiyaları texniki şərtlərdə dəyişiklik etmək hüququna malikdir.
 

WhatsApp

Əlaqə

E-mail